Τηλ. 2103457458

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ

Ιατρείο Κυψέλης, Δελβίνου 44
Ιατρείο Κυψέλης, Δελβίνου 44
Ιατρείο Κυψέλης, Δελβίνου 44
Ιατρείο Κυψέλης, Δελβίνου 44

ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ

Υπέρηχος
Ιατρείο Βοτανικού, Κατερίνης 3
Ιατρείο Βοτανικού, Κατερίνης 3
Ιατρείο Βοτανικού, Κατερίνης 3

Συνεργαζόμενες Κλινικές

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
Νέο Αθηναίον
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
ΕΛΙΟΣ