Τηλ. 2103457458

Ενέσιμα αυτόλογα ενεργοποιούμενα βλαστοκύτταρα

(Autologous mesenchymal stem cells)

Η Αναγεννητική Βιοτεχνολογία στην αντιμετώπιση των χόνδρινων βλαβών.

Η εφαρμογή της Βιοτεχνολογίας στην αντιμετώπιση των χόνδρινων βλαβών (χονδροπάθεια, βλάβες του αρθρικού χόνδρου, αρθρίτιδα)

Η τεχνική των ενέσιμων αυτόλογων ενεργοποιημένων βλαστοκυττάρων αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη σύγχρονη βιοθεραπευτική. Η εξέλιξη της μοριακής βιολογίας μας παρέδωσε την πλέον εύκολη και προσβάσιμη για στους ασθενείς , τεχνική , τεκμηριωμένης , αντιμετώπισης των χόνδρινων βλαβών (χονδροπάθεια, βλάβες του αρθρικού χόνδρου, αρθρίτιδα) κυρίως της περιοχής του γόνατος, αναμένοντας στο αμέσως προσεχές διάστημα, την κλινική τεκμηρίωση και για άλλες αρθρώσεις του σώματος [ ισχίο (γοφός), ώμος, ποδοκνημική (αστράγαλος), πηχεοκαρπική (καρπός) κ.α ]

Πως γίνεται η εφαρμογή  σε 4 στάδια:

  1.  Συλλογή αρθρικού υγρού η λιποκυττάρων από τον ασθενή
  2. Το δείγμα μεταφέρεται στο εργαστήριο, όπου πραγματοποιούνται εξειδικευμένες τεχνικές για την απομόνωση, τον εργαστηριακό έλεγχο και την καλλιέργεια των κυττάρων
  3. Η επεξεργασία του δείγματος ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση (priming) των βλαστοκυττάρων, έτσι ώστε αυτά να αρχίσουν να ενεργοποιούνται σε χονδροβλάστες. Τα ενεργοποιημένα αυτά κύτταρα διατηρούν τις αναγγενητικές ιδιότητες των βλαστοκυττάρων, ενώ βρίσκονται ένα στάδιο πριν τη διαφοροποίηση τους σε χονδροκύτταρα
  4. Τα ενεργοποιημένα βλαστοκύτταρα (10.000.000-20.000.000 ενεργοποιημένα βλαστοκύτταρα) εγχέονται στην άρθρωση, όπου απενεργοποιούν τα μακροφάγα, εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες, προσδένονται στο σημείο της βλάβης, όπου διαφοροποιούνται σε χονδροκύτταρα.

Τα ενέσιμα αυτόλογα ενεργοποιούμενα βλαστοκύτταρα έχουν Τριπλό Τρόπο Δράσης:

  1. Απενεργοποιούν τα μακροφάγα
  2. Εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες (paracrine effect)
  3. Επικολλούνται στο σημείο της βλάβης και διαφοροποιούνται σε χονδροκύτταρα.